Contoh Teks Laporan Hasil Observasi
Contoh Teks Laporan Hasil Observasi

CONTOH TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI BAHASA JAWA

Becak Motor (BENTOR)

Bentor utawa biasané diarani Becak Motor kuwi kalebu sawijiné transportasi sing wis dimodifikasi, tegese wis ana bab sing wis diowah-owahi. Manut jenenge bentor Iki saka becak sing diwènèhi mesin sepeda motor. Dadi sing sadurunge becak kuwi dipancal, ing bentor Iki wis nganggo mesin. Dadi ing mburiné iku wis digathukake karo mesiné sepedha motor. Bentor iki isih ana ing kutha-kutha gedhé, saben pertelon utawa prapatan iku ana Bentor sing ngenteni penumpange.

Bentor Utawa becak motor iki kedadéyan saka rong piranti transportasi. Sepisan sepedha motor lan kaping pindhoné saka Pit utawa Becak. Saka rong piranti mau digathukake dadi siji, becake dijupuk bagéan ngarepe. Déné sepedha motore, ditugel ing bagéan gulune utawa setire. Dadi roda/bagéan ngarepe sepedha motor mau diowahi nggone becak. Tujuane supaya bisa ngêmot penumpang luwih saka siji lan bisa kanggo ngêmot barang sing akeh. Dene dipasangi mesin sepedha motor supaya ora prelu ngetokake tenaga linuwih.

Nyatane bentor Iki kanggone linuwih bangêt. Nanging wektu saiki bentor angel banget ditemokaké jalaran wis kalah karo ojek online kaya Grab lan Gojek. Senajan saiki wis kalah karo ojek online, nanging isih ana wae sing mbutuhake. Kayata kanggo ngêmot kasur, dagangan Pasar, lan liya-liyane. Saiki anane bentor akeh ditemokake ing pasar, sing jasane kanggo ngemoti blanjan dagangan Pasar. Mula anane bentor Utawa becak motor Iki migunani tumrap panguripan masyarakat cilik saben dinane.

About MACHFUT HUDA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *