Bahasa Jawa IX

CONTOH TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI BAHASA JAWA

Contoh Teks Laporan Hasil Observasi

Becak Motor (BENTOR) Bentor utawa biasané diarani Becak Motor kuwi kalebu sawijiné transportasi sing wis dimodifikasi, tegese wis ana bab sing wis diowah-owahi. Manut jenenge bentor Iki saka becak sing diwènèhi mesin sepeda motor. Dadi sing sadurunge becak kuwi dipancal, ing bentor Iki wis nganggo mesin. Dadi ing mburiné iku …

Read More »

SIPAT DAN JINIS TEKS LAPORAN ASIL OBSERVASI

COVER KIRTYA BASA IX

A. SIPAT (SIFAT) TEKS LAPORAN ASIL OBSERVASI 1. Apa anane  (objektif) Tegese, isi teks asil observasi salaras karo kasunyatan. (pegertianya berisi teks hasil observasi sesuai dengan kenyataan) 2. Bisa dadi sumber pawarta (informatif) Tegese, teks laporan iku bisa didadekake minangka sumber pengalaman tumrap wong liya kang arep nindakake pengamatan babagan kang …

Read More »

DHEFINISI, TUJUWAN, LAN STRUKTUR TEKS LAPORAN ASIL OBSERVASI

COVER KIRTYA BASA IX

A. DHEFINISI Teks laporan asil observasi yaiku: Teks kang nerangake utawa ngandharake laporan ngenani asil observasi kang wis ditindakake marang sawijining barang, kahanan utawa objek tartamtu. (teks yang menjelaskan atau menerangkan laporan mengenai observasi yang sudah dilakukan terhadap suatu barang, atau objek tertentu) B. TUJUWAN TEKS LAPORAN OBSERVASI Tujuwan anane teks …

Read More »